Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

Potvrđena optužnica protiv Dušana Majstorovića zbog pronevjere

30.10.2019.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je nakon provedene istrage, dana 27.09.2019. godine, podiglo optužnicu protiv Dušana Majstorovića zbog pronevjere, a koja je od strane Osnovnog suda u Vlasenici potvrđena dana 14.10.2019. godine.

 

Optužnicom se Dušanu Majstoroviću stavlja na teret da je u periodu od septembra 2006. godine do februara 2018. godine, obavljajući dužnost predsjednika Zajednice etažnih vlasnika zgrade P/E-A, koja se nalazi u ulici Vuka Karadžića u Vlasenici, kao ovlaštena osoba koja je mogla podizati novac sa žiro računa otvorenog kod Nove Banke broj: xxx, u više navrata u gotovini podizao novac na ime materijalnih troškova i to: 23.11.2007. godine u iznosu od 400,00 KM, 13.09.2008. godine u iznosu od 1.100,00 KM, 07.09.2009. godine u iznosu od 900,00 KM, 19.10.2013. godine u iznosu od 700,00 KM, 07.04.2015. godine u iznosu od 1.800,00 KM, 07.10.2015. godine u iznosu od 2.000,00 KM, 15.04.2016. godine u iznosu od 1.400,00 KM, 03.08.2016. godine u iznosu od 1.700,00 KM, 28.10.2016. godine u iznosu od 1.850,00 KM, 09.01.2017. godine u iznosu od 650,00 KM, što ukupno iznosi 12.500,00 KM, s tim da je opravdao iznos od 2.563,61 KM, koji se odnosi na isplatu troškova za razne opravke i iznos od 1.035,00 KM, koji se odnosi na naknadu za njegov rad u periodu od 25.04.2017. godine do februara 2018. godine, dok preostalih 8.901,39 KM nije opravdao, odnosno iste je protivpravno prisvojio.

 

U prilogu ove vijesti se nalazi dio optužnice koji sadrži osnovne informacije o predmetu.

 

Napomena:

 

„Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica“

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Optuznica

Prateće fotografije

Kako sastaviti testament