• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Zaposleni u tužilaštvu
 • Konkursi za upražnjene pozicije

  Javni oglas za prijem Stručnog savjetnika - ekonomista na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

  13.12.2023.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem Stručnog savjetnika - ekonomist na neodređeno vrijeme.

  Ugovorni odnos na neodređeno vrijeme će se potpisati nakon provedenog postupka po ovom konkursu i na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

  Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za stručnog savjetnika - ekonomistu“.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

  Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti raskinut ugovor.

  Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu.  

  Javni oglas za prijem Referenta za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

  06.12.2023.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar – SSS na neodređeno vrijeme.

  Ugovorni odnos na neodređeno vrijeme će se potpisati nakon provedenog postupka po ovom konkursu i na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

  Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni oglas broj: A-222/23“.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

  Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti raskinut ugovor.

  Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu.  

  304 PREGLEDA

  Javni oglas za prijem Tužilačkog asistenta – daktilografa na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu Područna kancelariji u Višegradu

  06.12.2023.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu Područna kancelariji u Višegradu raspisalo je oglas za prijem Tužilački asistent – daktilograf na neodređeno vrijeme.

  U postupku prijema radnog mjesta, Komisija za izbor će provesti pismeno testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uslove, odnosno podnesu sve tražene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglašenog radnog mjesta.

  Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za tužilačkog asistenta – daktilografa u Višegradu“.

  Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti raskinut ugovor o radu.

  Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu. 

  290 PREGLEDA

  Javni oglas za prijem dva (2) pripravnika - volontera u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

  31.10.2023.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem dva (2) pripravnika/volontera.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za pripravnika - volontera“.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

  Oglas će biti otvoren do 09.11.2023. godine.

  Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu. 

  366 PREGLEDA

  Javni oglas za prijem stručnog saradnika na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

  27.09.2023.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem stručnog saradnika na neodređeno vrijeme.

  Ugovorni odnos na neodređeno vrijeme će se potpisati nakon provedenog postupka po ovom konkursu i na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

  Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za stručnog saradnika“.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

  Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti raskinut ugovor o radu. Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu. 

  472 PREGLEDA

  Javni oglas za prijem tri (3) pripravnika - volontera u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

  09.08.2023.

  Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem tri (3) pripravnika - volontera.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za pripravnika - volontera".

  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

  Oglas će biti otvoren do 17.08.2023. godine.

  Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu. 

  421 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 6
  • 1