• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost

  Tužilaštva vrše svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske, a na osnovu zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

  U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda garantovanih Ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i prava i interese pravnih lica, u skladu sa zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.

  Tužilaštvo, kao državni organ u sistemu pravosuđa, sprovodi istražne radnje i goni učinioce krivičnih djela u skladu sa zakonima Republike Srpske, ulaže pravna sredstva za zaštitu zakonitosti. Osnivanje, organizacija i nadležnost uređeni su Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske.

  Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ustanovljeno je na osnovu Odluke Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 55/02), dana 10.11.2003.godine, koje u svom sastavu ima dvije Podružne kancelarije u Višegradu i Vlasenici.

  Mjesna nadležnost Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu pokriva općine: Višegrad, Rudo, Rogatica, Novo Goražde, Vlasenica, Šekovići, Han Pijesak, Milići, Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.

  1505 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1