• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Vaša pitanja
 • Važne informacije
 • Podnošenje pritužbi

  Podnošenje pritužbi

  22.09.2011.

  U skladu sa članom 224. stav 5. Zakona o krivičnom postupku RS („Službeni glasnik“ RS broj 53/12,91/17 i 66/18) članom 46 b i članom 26 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik“ RS broj:15/21) oštećeni i podnosilac prijave koji nisu zadovoljni odlukom tužioca na donesenu naredbu o nesprovođenju istrage ili na naredbu o obustavi istrage, ili odlukom tužioca da odustane od krivičnog gonjenja do potvrđivanja optužnice,mogu podnijeti pritužbu u roku od osam dana glavnom okružnom javnom tužiocu.Pritužba se podnosi pismeno.

  Glavni okružni javni tužilac nakon što tužilaštvo zaprimi pritužbu pokreće proceduru njenog rješavanja u skladu sa propisima.

  Odlučujući po pritužbi, glavni okružni javni tužilac može pritužbu odbiti, usvojiti ili odbaciti.

  Ukoliko ocijeni da je tužilac postupio u skladu sa Zakonom, da je njegova odluka bila zakonita, glavni tužilac će rješenjem odbiti pritužbu kao nesnovanu.

  Ukoliko ocijeni da tužilac nije potpuno proveo istragu, odnosno nije donio zakonitu odluku i utvrdi da predmet ne bi trebao biti riješen, glavni tužilac će usvojiti pritužbu, ukinuti odluku i dati dalje instrukcije za nastavak rada na predmetu.Ukoliko ocijeni da je pritužba neblagovremena ili je izjavljena od strane neovlašćenog lica, glavni tužilac će takvu pritužbu odbaciti.

  Pravo na podnešenje pritužbe imaju podnosilac prijave i oštećeni a na rješenje glavnog okružnog tužioca samo oštećeni ima pravo prigovora glavnom republičkom tužiocu. Rješenjem kojim se usvaja prigovor, glavni republički tužilac će izdati obavezujuće uputstvo postupajućem tužiocu da preduzme, odnosno da nastavi krivično gonjenje. Protiv rješenja glavnog republičkog tužioca prigovor nije dozvoljen. 

  499 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1