• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Vodič i priručnik kroz krivični postupak za djecu žrtve - svjedoke krivičnih djela i njihove roditelje - staratelje

  05.07.2022.

  Djeca na razne načine mogu doći u kontakt sa zakonom i pravosudnim sistemom. Tako djeca mogu prekršiti zakonske norme i tada ih označavamo kao djecu u sukobu sa zakonom. Takođe, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su povrijeđena krivičnim djelom bilo direktno ili indirektno. Konačno, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su opazila izvršenje krivičnog djela ili na neki drugi način došla do saznanja o krivičnom djelu ili njegovom učiniocu. Drugim riječima, djeca u kontaktu sa zakonom su i ona djeca koja su žrtve ili svjedoci krivičnog djela. Pored toga, učestvovanje djeteta žrtve ili svjedoka krivičnog djela u krivičnom postupku može se pokazati traumatičnim iskustvom. Stoga svi oni koji dolaze u kontakt s djetetom u okviru krivičnog postupka ili u vezi s njim moraju prvenstveno imati na umu najbolji interes djeteta i postu pati na obazriv način koji će spriječiti sekundarnu viktimizaciju koju može izazvati učestvovanje djeteta u krivičnom postupku.

  Namjera ovih vodiča i priručnika je da uključi relevantne informacije koje mogu pomoći izbjegavanju ove sekundarne viktimizacije.

  U prilogu se nalaze vodič i priručnik za postupanje sa djecom, žrtvama i svjedocima krivičnog djela. 

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Vodič i priručnik kroz krivični postupak za djecu žrtve - svjedoke krivičnih djela i njihove roditelje - staratelje

  05.07.2022.

  Djeca na razne načine mogu doći u kontakt sa zakonom i pravosudnim sistemom. Tako djeca mogu prekršiti zakonske norme i tada ih označavamo kao djecu u sukobu sa zakonom. Takođe, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su povrijeđena krivičnim djelom bilo direktno ili indirektno. Konačno, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su opazila izvršenje krivičnog djela ili na neki drugi način došla do saznanja o krivičnom djelu ili njegovom učiniocu. Drugim riječima, djeca u kontaktu sa zakonom su i ona djeca koja su žrtve ili svjedoci krivičnog djela. Pored toga, učestvovanje djeteta žrtve ili svjedoka krivičnog djela u krivičnom postupku može se pokazati traumatičnim iskustvom. Stoga svi oni koji dolaze u kontakt s djetetom u okviru krivičnog postupka ili u vezi s njim moraju prvenstveno imati na umu najbolji interes djeteta i postu pati na obazriv način koji će spriječiti sekundarnu viktimizaciju koju može izazvati učestvovanje djeteta u krivičnom postupku.

  Namjera ovih vodiča i priručnika je da uključi relevantne informacije koje mogu pomoći izbjegavanju ove sekundarne viktimizacije.

  U prilogu se nalaze vodič i priručnik za postupanje sa djecom, žrtvama i svjedocima krivičnog djela.