Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

Plan rješavanja starih predmeta Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu za 2015. godinu ispunjen u cijelosti

15.03.2016.

Analizom rješavanja starih predmeta u periodu od 01.01. - 31.12.2015. godine, utvrđeno je da je procenat realizacije Plana rješavanja starih predmeta za 2015. godinu iznosio 100%, gdje se može konstatovati da se ispunjenju ciljeva iz Plana pristupilo ozbiljno i odgovorno.

Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu će i u 2016. godini nastojati da u skladu sa svojim kapacitetima nastavi sa pozitivnim trendom rješavanja "starih" predmeta, kako bi se u konačnici došlo do konačnog cilja, a to je rješavanje svih starih predmeta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh