Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Opšte informacije

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli utvrđena su radna mjesta u sudu, opis radnih mjesta, broj zaposlenika, stručna sprema zaposlenika i drugi uslovi koje zaposlenici moraju da ispunjavaju.
Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme.
Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno putem sredstava javnog informisanja.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za zaposlenike državne službenike u sudu su propisani Zakonom održavnoj službi u Federaciji Bosne I Hercegovine.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za zaposlenike namještenike u sudu su propisani Zakonom o namještenicima
 Opšti uslovi za kandidata su:

-        da je državljanin  Bosne i Hercegovine,
-        da je stariji od 18 godina,
-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-        da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
-        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
-        da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u sudu.

 Posebni uslovi za kandidata su:

-        da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
-        da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
-        da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju suda ili preporučenom pošiljkom putem pošte.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh