Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

Javni oglas za prijem službenika za informisanje – portparola na određeno vrijeme

05.05.2021.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem službenika za informisanje – portparola na određeno vrijeme.

Ugovorni odnos na određeno vrijeme će se potpisati nakon provedenog postupka po ovom konkursu i na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidataa.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju  uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni oglas broj:A-111/21“.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“ (do 13.05.2021. godine).

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

 Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu.

 Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za intervju je utvrđena Poslovnikom o načinu rada Komisije za prijem službenika za informisanje – portparola, a nalazi se u prilogu ove vijesti, dokumenti Ia, Ib, Ic, Id i Ie.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Javni oglas

Ia

Ib

Id

Ie

Ic