Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Intenziviranje saradnje sudova u Trebinju, Mostaru i Širokom Brijegu

13.04.2021.

Unapređenje saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova bila je jedna od tema sastanaka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine sa sudijama Osnovnog suda u Trebinju i Okružnog suda u Trebinju, Općinskog suda u Mostaru i Kantonalnog suda u Mostaru, Općinskog suda u Širokom Brijegu i Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, te članovima Ekspertnog tima iz Nizozemske i Norveške.

Razvoj i unapređenje rada i saradnje prvostepenih i drugostepenih sudova, zauzima ključno mjesto u procesu unapređenja njihovog rada, zbog čega VSTV BiH intenzivno radi na uspostavljanju mehanizama čija će primjena dovesti do ujednačavanja radnih praksi.

Usvajanje Smjernica za postupanje u parničnom i izvršnom postupku i njihova potpuna primjena u radu, jedan je od elemenata koji se prepoznaje kao značajan u uspostavljanju efikasnijeg rada sudova, kao i korištenje kontrolnih lista i plana pripremnog ročišta. Riječ je o alatima čije bi intenzivno korištenje dovelo do uspostavljanja procesne discipline i efikasnijeg postupanja sudova.

O primjeni ovih mehanizama i rezultatima koji se njihovom primjenom mogu postići, sa sudijama sudova iz BiH razgovarali su eksperti iz Nizozemske i Norveške Usavršavanje sudačkih vještina i unapređenje kvalitete njihovog rada, prepoznato je kao jedan od ključnih procesa u unapređenju rada sudova i uspostavljanju standarda.

Sudije bh. sudova predstavili su vlastita iskustva u radu, ali i dosadašnje rezultate primjene dokumenata, kao i planove realizacije aktivnosti koje trebaju uslijediti u narednom periodu.

Sastanci su organizovani u okviru Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa koji se realizuje uz podršku Vlade Norveške i u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške te Sudskim vijećem Nizozemske a s ciljem kontinuirane implementacije aktivnosti koje vode ka efikasnijem upravljanju sudom i kvalitetnijem parničnom postupku.

Obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19 te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, obuka je održana putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sastanak mostar trebinje.png