Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

Potpisan Protokol o saradnji i učešću devet institucija na nivou opštine Istočno Novo Sarajevo u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici

20.05.2019.

Dana 16.05.2019. godine u prostorijama opštine Istočno Novo Sarajevo potpisan je Protokol o saradnji i učešću devet institucija na nivou opštine Istočno Novo Sarajevo u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Protokol su potpisali načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, predstavnici Policijske Uprave Istočno Sarajevo, Osnovnog suda u Sokocu, Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Centra za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo, Doma zdravlja Istočno Sarajevo, Srednje škole “28.juni” Istočno Novo Sarajevo, Osnovne škole “Sveti Sava” I Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Nasilje nad ženama i u porodici zahtjeva efikasan odgovor svih subjekata koji se bave ovom problematikom i koji su odgovorni za prepoznavanje nasilja u okviru vršenja svoje redovne djelatnosti.

Međusobno povezivanje ovih subjekata kroz koordinaciju, transfer informacija, nesmetano pružanje podrške žrtvi i primjena adekvatnih mjera omogućava djelotvorniju zaštitu i suzbijanje nasilja nad ženama i u porodici.

Svrha ovog Protokola je uspostavljanje modela saradnje subjekata zaštite i postupanja, kao i drugih relevantnih činilaca u opštini/gradu, radi efikasnog ostvarivanja i sprovođenja zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sastanak.jpg