Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Godišnji program rada Osnovni sud Sokolac 2021 – 2023

07.07.2021.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine razmatrala je nacrt Strateškog i Godišnjeg programa rada Osnovnog suda u Sokocu, te isti usvojila i dala saglasnost za njegovu objavu na web stranici suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

14.05.2021.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.


U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. 


Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:


- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.Prednosti sudske nagodbe


Sudska nagodba predstavlja: 

 

Kraći i efikasniji postupak


Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak


Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak 


U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.  


Sigurnost i povjerenje


Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.


Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Narativni izvještaj o radu suda za 2020.godinu

01.04.2021.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, LUKA BOROVČANIN

29.03.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo sudija Osnovnog suda u Sokocu Luka Borovčanin.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Borovčanina, kolektiv Osnovnog suda u Sokocu, izražava duboko saučešće. 

Luka Borovčanin je diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdje je položio i pravosudni ispit. Poslove sekretara u Tvornici valjčića Unis obavljao je u periodu od juna 1980. do januara 1981. godine, nakon čega je  u Opštini Sokolac obavljao poslove upravnog inspektora do decembra 1986. godine. Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija Osnovnog suda u Sokocu u januaru 1987. godine.

Za sudiju Vojnog suda Sarajevo izabran je u julu 1992. godine i na toj poziciji je bio do prelaska u Vojni sud Bijeljina u oktobru 1995. godine gdje je također radio kao sudija. Za predsjednika Vojnog suda Bijeljina izbran je u februaru 1999. godine i tu poziciju je obavljao do juna 2001. godine kada je izabran za sudiju Okružnog suda Istočno Sarajevo. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je za predsjednika Osnovnog suda Sokolac u martu 2004. godine i tu poziciju je obavljao do 21. marta 2021. godine.

Bio je član udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Branka Malović preuzela dužnost predsjednika Osnovnog suda u Sokocu

23.03.2021.

Obavještavamo javnost da je gospođa Branka Malović, nakon donošenja odluke o imenovanju na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Sokocu, dana 22.03.2021.godine, stupila na dužnost.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

VSTS imenovao predsjednika Osnovnog suda u Sokocu

05.03.2021.

(Sarajevo, 4. mart 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 3. i 4. marta 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. 

Na mjesto predsjednika Osnovnog suda u Sokocu imenovana je Branka Malović.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.


Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.


Novoimenovana predsjednica suda će stupiti na dužnost 22. marta 2021.godine. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh