Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Poštovani,

Više informacija o javnom oglasu možete pogledati pod pratećim dokumentima.

Hvala,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

10.09.2019.

Presuda ovog suda broj  03 0 K 014688 18 K 2 od 22.11.2018.godine,

kojom je optuženi STJEPAN KLARIĆ, zbog  krivičnog djela zloupotreba položaja  ili ovlašćenja,osuđen  i to:

 

uvjetna osuda kojom mu je sud utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti pod uvjetom da optuženi u roku od tri (3) godine ne počini novo krivično djelo,

 

 POTVRĐENA je odlukom VSFBIH broj 03 0 K 014688 19 Kž 2 od 01.07.2019.godine.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, DŽENETA HADŽIĆ

27.06.2019.

Duboko ožalošćeni obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Dr.sc. Dženeta Hadžić, uvažena sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli preminula dana 26.06.2019. godine.

Komemorativni skup povodom smrti sutkinje Dženete Hadžić će se održati dana 29. juna 2019. godine u 13:00 sati u maloj sali BKC Tuzla. Ispraćaj će se obaviti u subotu, 29. juna 2019. godine, u 16.00 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla.

Dr.sc. Dženeta Hadžić je rođena je 25.03.1976. godine u Tuzli. Diplomirala je na Pravnom fakultet Univerziteta u Sarajevu 2001. godine.

Pravosudni ispit položila je 2004. godine. Pripravnički staž obavila je u Općini Tuzla, Općinskom tužilaštvu Tuzla i Kantonalnom tužilaštvu Tuzla. Pravosudnu karijeru je započela 2006. godine kao stručni saradnik u Općinskom sudu u Tuzli, a 2007. godine imenovana je za tužiteljicu u Kantonalnom tužilaštu Tuzlanskog kantona.

Kraći vremenski period obavljala je  poslove advokata u svojoj advokatskoj kancelariji.

Na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Tuzli imenovana je 2014. godine, gdje je sve do svoje smrti obavljale poslove sudije na krivičnom i upravnom referatu.

Magistar društvenih nauka iz područja  prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli stiče 2012. godine  dok zvanje Doktora pravnih nauka  na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko Distrikt stiče 2018. godine.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici, rodbini  i prijateljima uvažene sutkinje Dženeta Hadžić, kolektiv  Kantonalnog suda u Tuzli, izražava iskreno saučešće.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Memorandum o saradnji zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

11.06.2019.

Poštovani,

Više informacija možete pogledati u prilogu.

Hvala,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

11.06.2019.

Presuda ovog suda broj  03 0 K 015025 16 K  od 03.10.2016.godine,

kojom je optuženi MIRZA KARJAŠEVIĆ, zbog tri krivična djela razbojništvo u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje,osuđen  i to:

 

-za krivično djelo nasilničko ponašanje na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci,

 

-a za tri (3) krivična djela razbojništvo oslobađen  od optužbe,

 

 POTVRĐENA je odlukom VSFBIH broj 03 0 K 015025 17 Kž 3 od 29.05.2019.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

17.04.2019.

Poštovani,

 

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

 

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.  

 

 

Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine.

 

 

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

 

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

 

-       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

 

 

Prednosti sudske nagodbe

 

Sudska nagodba predstavlja:

 

Kraći i efikasniji postupak

 

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

 

 

Jeftiniji postupak

 

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

 

Jednostavniji postupak

 

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

 

Sigurnost i povjerenje

 

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

 

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

 

 

 

 

S poštovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh