Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervju

16.07.2018.

 Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervju

Obavještavaju se kandidati za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine da je Komisija za izbor kandidata, u smislu odredbe člana 31. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH broj: Sp-01-761-4/18 od 20.04.2018.godine, utvrdila Listu kandidata koji su zadovoljili na Testu općeg znanja i Testu fizičkih sposobnosti, uključujući i morfološke karakteristika, te koji su pristupili na intervju.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.

Shodno navedenoj listi, Komisija će u smislu odredbe člana 32. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH broj: Sp-01-761-4/18 od 20.04.2018.godine, za određeni broj kandidata pokrenuti postupak osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERLJIVO", u skladu sa prilogom ovog obavještenja i Listom kandidata. 

Nakon izdavanja dozvola za pristup tajnim podacima, a u skladu sa odredbama člana 33. i 34. Poslovnika o radu komisije za izbor, Komisija za izbor će utvrditi listu kandidata sa razultatima iz člana 35. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata. 

            KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Lista kandidata sa rezultatima ostvarenim na Testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika

05.07.2018.

Obavještavaju se kandidati koji su dana 02., 03. i 04.07.2018. godine pristupili Testu fizičkih sposobnosti, uključujući provjeru morfoloških karakteristika, da je Komisija za izbor kandidata izvršila bodovanje postignutih rezultata i utvrdila Listu kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika.

U predmetnoj listi kandidata je pored rezultata utvrđen i termin intervjua za svakog kandidata pojedinačno.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.

 

    KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje za kandidate - Lista kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu općeg znanja

20.06.2018.

Obavještavaju se kandidati koji su dana 19.06.2018. godine pristupili Testu općeg znanja, uključujući i esej test, da je Komisija za izbor kandidata izvršila pregled testova i utvrdila Listu kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu općeg znanja.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.
 
                                                                  KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje o utvrđenim listama kandidata za prijem u radni odnos

01.06.2018.

U vezi sa Javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-761-5/18 od 20.04.2018. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 24.04.2018. godine, prijavljeni kandidati se obavještavaju da je u skladu sa odredbom člana 12. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-761-4/18 od 20.04.2018. godine, Komisija za izbor kandidata  izvršila pregled svih pristiglih prijava.

Shodno navedenom, Komisija za izbor kandidata je utvrdila:

1. Listu kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, u kojoj je određeno mjesto i vrijeme testa općeg znanja, uključujući i pisani rad - esej;
2. Listu kandidata koji su dostavili neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave;

Naprijed navedene Liste se kao prilog ovog obavještenja, dana 01.06.2018. godine objavljuju na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu.

Sarajevo, 01.06.2018. godine
                                                        
                                      KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH

24.04.2018.

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine je objavljen dana 24.04.2018.godine u dnevnim listovima Dnevni avaz, Oslobođenje i Dnevni list, te zainteresovani kandidati sve dokumente vezane za Javni konkurs mogu preuzeti u prilogu.

                                                        KOMISIJA ZA IZBOR 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh