Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Imenovana glavna tužiteljica Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu

02.07.2019.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je trećeg dana sjednice, koja se održava 19., 20. i 21. juna 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju Anice Vukadin na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Radionica za glavne tužioce i glasnogovornike u tužilaštvima u BiH

01.07.2019.

Javni nastup: Biti najbolji pred samim sobom da bismo bili najbolji pred drugima

 

Kako poboljšati svoj javni nastup i osigurati da publika tačno razumije vašu poruku koju želite prenijeti? Kako ovladati tremom i pretvoriti je u svog saveznika? Kako naučiti upravljati vlastitim mislima? O razvijanju vještina za javni nastup 13. i 14. juna 2019. godine razgovarali su u Sarajevu glasnogovornici/službenici za odnose s javnošću u tužilaštvima i glavni tužioci.

 

„Za dobar javni nastup ključna je dobra priprema. Kod pripreme prezentacije, važno je znati odvojiti bitno od nebitnog i publici znati prezentirati ključne poruke, te ukoliko je potrebno ponoviti ih nekoliko puta“, rekao je Admir Arnautović, komunikolog i edukator na ovoj radionici.

 

Arnautović je pojasnio kako je odgovornost kako ćemo biti shvaćeni u komunikaciji zapravo na nama, a ne na našem sagovorniku, jer od nas zavisi na koji način prenosimo naše misli tokom komunikacije.

 

Na ovoj radionici učesnici su razgovarali o tome kako je moguće ovladati tremom, naučiti upravljati vlastitim mislima, te riješiti se nekorisnih uvjerenja.

 

„Trema je naučen, a ne urođen strah i zato je važno da kontinuirano radimo na sebi, razvijamo svoje samopouzdanje i na kraju, naučimo da tremu koristimo kao vlastito 'pogonsko gorivo' “, rekla je Marina Bakić, psihologinja, trener javnog nastupa i edukatorica na ovoj radionici, te dodala kako je trema zapravo siguran i jasan znak da odgovorno pristupamo poslu.

 

Bakić je rekla kako je za javni nastup važno da imate šta reći, da imate autentičan i jasan cilj, te da unaprijed, prije javnog nastupa, donesete jasnu odluku da ćete biti najbolji pred samim sobom, ali i pred drugima. Istakla je da strah od drugih  može da se razbije pomoću seta pitanja koje treba postaviti samom sebi i koji će relativizirati, te obesmisliti  nepotrebne i nekorisne misli, ali i uvjerenja koja se javljaju prije nastupa.

 

Na kraju radionice, učesnici su imali priliku da uz pomoć stručnjaka za javni nastup,  prateći njihove upute, vježbaju svoj javni nastup pred kamerom. Radionicu je organizirao USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH koji već petu godinu podržava jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u BiH i jačanje kapaciteta tužilaštava za uspostavljanje kvalitetnijih odnosa sa građanima i sa medijima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Potpisan Protokol o saradnji i učešću devet institucija na nivou opštine Istočno Novo Sarajevo u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici

20.05.2019.

Dana 16.05.2019. godine u prostorijama opštine Istočno Novo Sarajevo potpisan je Protokol o saradnji i učešću devet institucija na nivou opštine Istočno Novo Sarajevo u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Protokol su potpisali načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, predstavnici Policijske Uprave Istočno Sarajevo, Osnovnog suda u Sokocu, Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Centra za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo, Doma zdravlja Istočno Sarajevo, Srednje škole “28.juni” Istočno Novo Sarajevo, Osnovne škole “Sveti Sava” I Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Nasilje nad ženama i u porodici zahtjeva efikasan odgovor svih subjekata koji se bave ovom problematikom i koji su odgovorni za prepoznavanje nasilja u okviru vršenja svoje redovne djelatnosti.

Međusobno povezivanje ovih subjekata kroz koordinaciju, transfer informacija, nesmetano pružanje podrške žrtvi i primjena adekvatnih mjera omogućava djelotvorniju zaštitu i suzbijanje nasilja nad ženama i u porodici.

Svrha ovog Protokola je uspostavljanje modela saradnje subjekata zaštite i postupanja, kao i drugih relevantnih činilaca u opštini/gradu, radi efikasnog ostvarivanja i sprovođenja zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Tužilaštva u Bosni i Hercegovini opredijeljena za veću transparentnost u radu

12.04.2019.

„Nije dovoljno samo izvršiti pravdu, već je neophodno da to izvršenje pravde bude vidljivo i u javnosti“, rekao je vršilac dužnosti (v.d.) glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Tihomir Jurko na seminaru o jačanju transparentnosti tužilaštava u BiH, koji je održan 4.i 5. aprila 2019. godine u Sarajevu.

 

V.d. glavni federalni tužilac Jurko je dodao kako je važno kontinuirano jačati internu komunikaciju u tužilaštvima, jer je to dobra polazna osnova za dobru eksternu komunikaciju.

 

Zamjenik glavnog tužioca - specijalni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske (RS) Miodrag Bajić naglasio je da su tužilaštva opredijeljena da u skladu sa mogućnostima i principom zaštite istrage, osiguraju informacije za javnost i unaprijede komunikaciju sa medijima.

 

U okviru ovog seminara upriličena je i panel diskusija pod nazivom „Tužilaštva i mediji: Kako do bolje saradnje?“, gdje su predstavnici tužilaštava i medija u BiH zajednički, kroz dijalog, tražili adekvatna rješenja za izazove sa kojima se suočavaju u međusobnoj saradnji i komunikaciji.

 

„Tužioci bi trebali da slušaju savjete glasnogovornika kada je u pitanju komunikacija i saradnja sa medijima, a glasnogovornici bi se trebali boriti da ih glavni tužioci slušaju“, rekla je novinarka i urednica radija „Otvorena mreža“ Rubina Čengić, jedna od učesnica ovog panela.

 

Čengić je dodala kako novinari zasigurno nisu neprijatelji tužilaštava i tužilaca, te da treba kontinuirano raditi na poboljšanju saradnje na ovoj relaciji.

 

Pored novinarke radija „Otvorena mreža“, u panel diskusiji učestvovali su i predstavnici novinskih agencija SRNA i FENA. Analitičarka Balkanske istraživačke mreže (BIRN) u BiH Erna Mačkić ovom prilikom predstavila je rezultate analize „Transparentnost pravosuđa u BiH u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela“, kao i preporuke tužilaštvima kako da poboljšaju transparentnost.

 

Prvi dan seminara (04.04.2019.) glasnogovornici i službenici za odnose s javnošću razgovarali su kako poboljšati informisanje javnosti putem službenih web stranica, te kako unaprijediti strukturu web stranica tužilaštava unutar postojećeg web portala pravosudje.ba. Sa predstavnicima IKT Odjela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH dogovoreno je restruktuiranje postojećih web stranica tužilaštava. Dogovorene promjene će se uskoro testirati na web stranici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

 

Na seminaru je upriličen i radno-konzultativni sastanak povodom izrade „Uputstva za komunikaciju u tužilaštvima“. Ovom prilikom glavni tužioci i glasnogovornici/službenici za odnose s javnošću podijelili su svoja razmišljanja i dali svoj doprinos u izradi ovog važnog dokumenta, čiji je cilj standardizacija pristupa svih tužilaštava u oblasti interne, eksterne i krizne komunikacije. Finalni nacrt ovog dokumenta, čiju izradu podržava USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, bit će predstavljen na kolegijima glavnih tužilaca FBiH i RS koji su planirani u julu ove godine.

 

Seminar „Transparentnost tužilaštava i komunikacija s javnošću“ organizirali su centri za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS u saradnji sa USAID-ovim Projektom pravosuđa u BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Održan Kolegij glavnih tužilaca Republike Srpske u Tesliću

01.02.2019.

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) su u toku protekle 2018. godine ispunila jedan od svojih ciljanih rezultata, a to je smanjenje prosječne dužine trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca RS koji se održao u Tesliću 31. januara i 1. februara ove godine. Glavni tužioci su ovaj zaključak donijeli nakon upoznavanja sa relevantnim statističkim pokazateljima, kada su utvrdili kako je prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima u RS u toku prošle godine iznosila 172 dana, dakle još kraće u odnosu na postavljeni ciljani rezultat od 220 dana.

   

Također, ovom prilikom glavni tužioci zaključili su kako je unaprijeđen kvalitet tužilačkih odluka na nivou okružnih tužilaštava, što pokazuje i podatak  da je u protekloj 2018. godini smanjen broj uvaženih prigovora u odnosu na ukupan broj pritužbi na tužilačke odluke.

 

Na kolegiju je dogovoreno da će tužilaštva u narednom periodu nastaviti raditi na jačanju transparentnosti u radu, te intenzivirati aktivnosti koje se odnose na unapređenje službenih web stranica. Glavni tužioci su u potpunosti podržali nastavak izrade uputstva za komunikaciju u tužilaštvima, uz intenzivne konsultacije sa glavnim tužiocima i glasnogovornicima/službenicima za odnose sa javnošću.

 

Kolegiji glavnih tužilaca RS se održavaju redovno dva puta godišnje, gdje glavni tužioci razgovaraju o realizaciji strateških ciljeva, a to su: unapređenje efikasnosti i djelotvornosti rada tužilaštava, unapređenje kvaliteta rada tužilaštava, te povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštava. Naredni kolegij glavnih tužilaca RS planiran je za juli ove godine.

  

Organizaciju kolegija redovno podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Studentica Pravnog fakulteta u Zenici Dženita Mameleđija u posjeti Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

24.10.2018.

Dana 23.08.2018. godine, održana je cjelodnevna posjeta studentice Pravnog fakulteta u Zenici Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.

 

Dženita Mameleđija, studentica Pravnog fakulteta u Zenici, imala je priliku da se upozna s aktivnostima i izazovima koje sa sobom nosi profesija tužioca, a sve u sklopu aktivnosti “Tužilac na dan”, koji je dio provedbe Strategije za osobe koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a koja implementiraju sva tužilaštva u Bosni i Hercegovini, i koja je realizovana uz podršku “Media Centra” iz Sarajeva.

 

O svom iskustvu tokom cjelodnevnog boravka u tužilaštvu, Dženita Mameleđija je izjavila:

 

“Tokom cjelodnevnog boravka u tužilaštvu, zajedno sa tužiteljicom iz Odjeljenja za privredni i organizovani kriminal Halidom Vrabac kao domaćinom, upoznala sam se sa ustrojstvom i načinom rada tog tužilaštva, te su u daljem fokusu rada bili aktuelni slučajevi i uloga tužioca u njihovom rješavanju. Za jedan od aktuelnih slučajeva tužiteljica je izložila dvojbu oko klasifikovanja krivičnog djela u optužnici, te smo skupa prošle bića spornih krivičnih djela s ciljem iznalaženja adekvatnog rješenja.

 

Kroz aktuelne slučajeve, imala sam priliku uvidjeti sve faze od učinjenog krivičnog djela do podizanja optužnice, te se upoznati sa spisima i dokumentacijom tužiteljice.

 

Stanovište tužiteljice Vrabac, ali i zaposlenika Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu jeste da rad govori umjesto njih, te su predstavljeni izazovi koje sa sobom nosi funkcija tužioca, koja po svojoj prirodi zahtjeva minimalno medijsko eksponiranje.

 

Zajednički rad je uobličen posjetom i razgovorom sa dežurnim sudijom Okružnog suda u Istočnom Sarajevu koji je kroz svoje dugogodišnje iskustvo podijelo korisne savjete za mene kao budućeg pravnika. Tokom razgovora s uvaženim sudijom težište je većinom bilo na ličnom iskustvu, ali i izazovima koje nosi funkcija sudije. Ponajviše u izazovima odmjeravanja sankcije, koja zavisi od diskrecione ocjene sudije i uticaja pojedinih predmeta na privatni život.

S obzirom na prethodno navedeno, mogu reći da se radi o izuzetno korisnom iskustvu koje na pravi način približava rad tužioca, te bih svim kolegama/icama preporučila da koriste mogućnosti za ovakve vidove usavršavanja.

 

Na kraju, željela bih se zahvaliti dežurnoj tužiteljici, uvaženom sudiji i predstavnicima “Media Centra”.”


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh