Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

03.10.2011.

Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti", u cilju što boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku.

U prilogu ove vijesti se nalazi letak koji daje jasna i konkretna objašnjenja o pravima i obavezama oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku.

Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinskopravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

27.09.2011.

Kako je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jedan od najvažnijih pravnih akata u modernim demokratskim državama kojom se garantuju osnovne slobode i ljudska prava, smatramo da je od presudne važnosti da se svaki građanin Bosne i Hercegovine upozna sa ovom konvencijom i njenim sadržajem.

Tekst same konvencije možete preuzeti u prilogu ove vijesti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako pristupiti informacijama u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

27.09.2011.

Informacijama koje su pod kontrolom Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu u skladu sa zakonom o tužilaštvima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 55/02) se može pristupiti na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS" broj 20/01).

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Izuzetak od objavljivanja tražene informacije je propisan na osnovu člana 5. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama mora biti u pisanoj formi i napisan na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev mora sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom ili sadržajem informacija, kako bi se omogućilo da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu sprovede redovne aktivnosti u cilju pronalaženja zahtjevanih informacija.

Obrazac za podnošenje zahtjeva možete preuzeti u podkategoriji Vodič za pristup informacijama/Pristup informacijama/Odnosi sa javnošću i poslati na sljedeće načine:

     1) putem pošte na adresu Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo

     2) putem faksa na broj 057/343-234 ili

     3) putem e-maila na adresu okruzno@teol.net

Osoba zadužena za odnose sa javnošću će Vam u najkraćem roku odgovoriti na sve Vaše zahtjeve.

 

   


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh