Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Podnošenje pritužbe na odluku o nesprovođenju i obustavi istrage

22.09.2011.

U skladu sa članom 224. stav 4. Zakona o krivičnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/09 - prečišćeni tekst) o neprovođenju istrage, kao i razlozima za to tužilac će obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana.

Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.

O obustavi istrage, kao i razlozima za obustavu istrage tužilac će u pisanoj formi obavijestiti oštećenog, osumnjičenog (ako je ispitan) i lice koje je prijavilo krivično djelo, koji imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.

Odlučujući po pritužbi Ured tužilaca može pritužbu odbiti ili usvojiti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh