Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Naknada štete nastale usljed izvršenja krivičnog djela

12.11.2012.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Letak - naknada štete

 

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

30.09.2011.

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".
Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.
Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obrazac za podnosenje zahtjeva za pristup informacijama

28.05.2009.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh