Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Javni oglas za prijem službenika za informisanje – portparola na određeno vrijeme

05.05.2021.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem službenika za informisanje – portparola na određeno vrijeme.

Ugovorni odnos na određeno vrijeme će se potpisati nakon provedenog postupka po ovom konkursu i na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidataa.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju  uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni oglas broj:A-111/21“.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“ (do 13.05.2021. godine).

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

 Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu.

 Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za intervju je utvrđena Poslovnikom o načinu rada Komisije za prijem službenika za informisanje – portparola, a nalazi se u prilogu ove vijesti, dokumenti Ia, Ib, Ic, Id i Ie.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Javni oglas

Ib

Ia

Id

Ie

Ic

 

Javni oglas za prijem saradnika na određeno vrijeme

12.02.2021.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem saradnika u sklopu realizacije Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3“.

 Ugovorni odnos na određeno vrijeme (Ugovor o djelu) će se potpisati nakon provedenog postupka po ovom konkursu i na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a ugovor će se zasnovati na period od 2 do 9 mjeseci, a trajanje će ovisiti o budžetu donatora.

 Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju  uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na poziciju na određeno vrijeme“.

 Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu (do 20.02.2021. godine).

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

 Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

15.05.2019.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu raspisalo je oglas za prijem pripravnika i pripravnika/volontera.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

 

Oglas će biti otvoren do 23.05.2019. godine.

 

Tekst oglasa možete preuzeti u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Konkursi za upražnjene pozicije

28.09.2011.

Trenutno nema objavljenih konkursa u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh