Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Sokocu

Naziv suda : Osnovni sud u Sokocu

Predsjednik suda : Luka Borovčanin

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda : Gordana Turuntaš

Sekretar suda : Mladen Bašević

Adresa : Cara Lazara bb, 71350 Sokolac
Odjeljenje u Istočnom Sarajevu: Karađorđeva 5, 71123 Istočno Sarajevo

Telefon : 057 448 113 - Centrala

Telefon : 057 401 250 - Predsjednik

Telefon : 057 448 229 - Odjeljenje za prekršaje

Telefon : 057 342 528 - Odjeljenje u Istočnom Sarajevu

Telefaks : 057 448 113

Elektronska pošta : ossud-sokolac@pravosudje.ba

Elektronska pošta : ossudsok@teol.net

Web stranica : https://ossud-sokolac.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00 - 16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : - Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za fizička i pravna lica (09:00 - 15:00), - Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka za fizička i pravna lica (09:00 - 15:00). Naprijed navedena uvjerenja mogu se dobiti na pismeni zahjtev podnosioca izuzev uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka za fizička lica koje se izdaje na usmeni zahtjev.

Osoba za odnose s javnošću : Dragana Mačar

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 057 448 113

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : dragana.macar@pravosudje.ba