Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Izvještaj za predmete ratnih zločina koji se ne mogu raditi

Izvještaj za predmete ratnih zločina koji se ne mogu raditi, jer su lica nedostupna.

22.07.2021.

Godišnji program rada kantonalnog suda u Tuzli 2021. – 2023. godina

Godišnji program rada kantonalnog suda u Tuzli 2021. – 2023. godina

29.06.2021.

Javna licitacija 17.06.2021.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više