Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača

23.12.2019.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

17.12.2019.

Potvrdena presuda Kantonlanog suda u Tuzli 16.12.2019.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više