Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

 

Optužnice

Potvrđena optužnica protiv Lonco Slaviše za krivična djela Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i Ugrožavanje sigurnosti

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podignulo je optužnicu protiv Lonco Slaviše za krivična djela Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i Ugrožavanje sigurnosti

26.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Krsmanović Miloša za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Krsmanović Miloša za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva

26.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Grujić Dejana za krivično djelo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti 26.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Faladžić Elvira za krivično djelo Prevara 26.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Milović Đorđija za krivično djelo Nasilničko ponašanje 26.11.2018.

više

Pozdravna riječ

Riječ Glavnog okružnog tužioca

Pozdravna riječ Glavnog okružnog tužioca Rajka Čolovića građanima

17.08.2011.

više

Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku

03.10.2011.

Kako pristupiti informacijama u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Zahtjev za pristup informacijama u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu se podnosi pisanim putem.

27.09.2011.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Svaki građanin moderne evropske države treba biti upoznat sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

27.09.2011.

više