Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

 

Pozdravna riječ

Riječ Glavnog okružnog tužioca

Pozdravna riječ Glavnog okružnog tužioca Rajka Čolovića građanima

17.08.2011.

više

Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku

03.10.2011.

Kako pristupiti informacijama u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Zahtjev za pristup informacijama u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu se podnosi pisanim putem.

27.09.2011.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Svaki građanin moderne evropske države treba biti upoznat sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

27.09.2011.

više