Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Edukacijom sudija do efikasnijeg upravljanja stečajnim postupcima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo je specijalističku obuku iz ekonomskih aspekata stečajnog postupka, namijenjenu prvenstveno stečajnim sudijama.

23.06.2021.

Uvođenjem strateškog planiranja do efikasnijeg rada sudova

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine strateško planiranje prepoznaje kao jedan od ključnih alata u unapređenju rada sudova, zbog čega je uz podršku Europske unije pokrenulo proces uvođenja strateškog planiranja u sudovima.

23.06.2021.

VSTV BiH i Švedska: Vraćanje povjerenja u rad pravosudnih institucija u fokusu saradnje 11.06.2021.

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“ 11.06.2021.

VSTV BiH nastavlja realizaciju aktivnosti pilot faze u ciljnim sudovima 11.06.2021.

VSTV BiH i EU: Unapređenjem komunikacije s medijima do veće transparentnosti pravosuđa 10.06.2021.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Sudske prodaje
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov PROJKET PRAVOSUĐE PROTIV KORUPCIJE