Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Izrečena prvostepena presuda - Zloupotreba položaja

Kantonalni sud u Tuzli, u vijeću sastavljenom od sudija Samira Jusičića kao predsjednika vijeća te Huse Porobića i Rozalije Džanić kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Amre Omerbegović, u krivičnom predmetu optuženog E. B., zbog dva krivična djela u sticaju Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

31.05.2021.

Sedmice sudske nagodbe

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.

17.05.2021.

Izrečena prvostepena presuda zbog krivičnog djela Ubistvo 10.05.2021.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više