Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

Radionica za glasnogovornike tužilaštava i policijskih agencija

mailprint fav manja slovaveća slova

19.05.2016.

U organizaciji Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” 4. i 5. maja 2016. godine u Tesliću je održana radionica za glasnogovornike tužilaštava i predstavnike policijskih agencija. Glasnogovornici i osobe koje obavljaju poslove odnosa s javnošću u tužilaštvima i policijskim agencijama su razgovarali o temama značajnim za njihov rad s posebnim akcentom na mjerenje i evaluacija informacija koje se dijele s javnošću. Ovaj segment radionice, Projekat je implementirao u saradnji sa Projektom pravosuđa USAID-a.

Na radionici je analizirana i saradnja tužilaštava i policijskih agencija u domenu odnosa s javnošću. Zaključeno je da je ova saradnja na zadovoljavajućem nivou, uz visok stepen koordinacije ovih institucija u aktivnostima od interesa za javnost. Učesnici radionice su se saglasili da će i narednom periodu nastaviti raditi na poboljšanju spomenute saradnje.

Ovom prilikom je započeta i implementacija Plana stručnog usavršavanja glasnogovornika, koji je na osnovu ranije iskazanih potreba glasnogovornika tužilaštava, sačinjen u okviru Projekta VSTV-a BiH „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Tako je, u okviru spomenutog Plana, održana edukacija na temu asertivna i interna komunikacija koja je, po procjeni učesnika, bila veoma uspješna. Projekat će nastaviti pružati svaki vid podrške odnosima s javnošću u tužilaštvima i u narednom periodu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh