Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Riječ Glavnog okružnog tužioca

17.08.2011.

Rajko Čolović

Glavni tužilac
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

Velika mi je čast i odgovornost što sam imenovan na mjesto Glavnog okružnog tužioca jednog od Okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a to je Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo. Ovo sam doživio kao priznanje svog dosadašnjeg rada i nastojanja kroz sva ranija angažovanja da vladavina prava postane jedan od temeljnih principa funkcionisanja društva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Pogotovu me čini sretnim ovaj izbor, jer je isti po prvi put vršilo jedno nezavisno i nepristrasno tijelo, a to je Visoki sudski i tužilački savjet.

Reorganizacija tužilačkog sistema u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini predstavlja oblik unapređenja borbe protiv sve izraženije kriminalne aktivnosti i sve većeg ugrožavanja ličnih prava, sloboda i bezbjednosti građana, kao i ugrožavanje ekonomskih, fiskalnih, tržišnih i drugih socijalnih prava i interesa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Reformu krivičnog zakonodavstva je, između ostalog, omogućilo i donošenje novih temeljnih krivično-pravnih propisa kao što su Zakon o krivičnom postupku, Krivični zakon i drugi prateći zakoni i propisi. Ovim zakonima naglašena je uloga tužioca u otkrivanju i gonjenju izvršilaca krivičnih djela. Iako je u ulozi državnog organa, tužilac je u krivičnom postupku jedna od stranaka, te u realizaciji svojih obaveza ima specifičan položaj. Jedno od osnovnih načela u njegovom radu mora biti težnja i puno angažovanje na utvrđivanju činjenica kojima se osigurava da niko nevin ne bude osuđen, a da se krivcu izrekne krivična sankcija pod propisanim uslovima. Svoje djelovanje u ovom pravcu tužilac treba da zasniva na autoritetu koji će podstaći stručnim znanjem, dobrim poznavanjem stvari i odnosa uopšte, ispoljavanjem inicijative i uvijek čvrstom odlučnošću da izvrši svoju ulogu.

Dakle, uloga javnog tužioca je jasna, pravila su poznata, a i cilj je poznat. Okolnosti u kojima radimo su izrazito složene, a uspjeh ćemo postići ako odgovorno budemo radili, stručno se osposobljavali i korektno sarađivali sa svim subjektima u postupku, naravno i ukoliko nam budu obezbeđeni odgovarajući materijalni i drugi uslovi potrebni za rad. Dokazi koje je u tom pravcu prikupio tužilac možda bi bili dovoljni za osnovanu sumnju na kojoj se može temeljiti optužnica, ali ne i za donošenje osuđujuće presude. na pretresu koja je morala, usled toga, biti odgađana, često puta bezuspješno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh