Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Sudovi u Tuzli, Bijeljini i Brčkom intenzivno rade na unapređenju transparentnosti i komunikacije s medijima

Kako unaprijediti komunikaciju i transparentnost rada sudova, bila je tema interaktivnih radionica koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima iz Švedske, organizovalo u Općinskom sudu u Tuzli, Osnovnom sudu u Bijeljini i Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH.

07.05.2021.

Godišnji izvještaj VSTV BiH za 2020. godinu

Obavještavamo vas da je Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ...

30.04.2021.

IN MEMORIAM, JADRANKA LOKMIĆ-MISIRAČA 29.04.2021.

Pozitivne ocjene za aktivnosti na unapređenju kvaliteta pravosuđa 28.04.2021.

Proaktivnijom komunikacijom medija i sudova do veće transparentnosti 23.04.2021.

Sudovi u BiH tokom prvog kvartala 2021. godine riješili preko 60.000 najstarijih predmeta - Od 2010. godine riješeno više od 1.300.000 najstarijih predmeta 23.04.2021.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Sudske prodaje
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov PROJKET PRAVOSUĐE PROTIV KORUPCIJE